Αποσπάσματα της ιστορικής Γενικής Συνέλευσης(VIDEO)

dav