Ο ΟΦΑΡΑΣ και ο ΕΘΝΙΚΑΡΑΣ.

Συνάντηση  Γιγάντων χθές στην Καλλιθέα. Κώστας  Καψούλιος , Γιάννης  Ματζουράνης.  Και  αν  τον  ΕΘΝΙΚΑΡΑ  τον ξέρει όλη …